“Знай, що в світі найтяжче – це серце носити студене!”   ( М.Рильський)


Новини


До уваги студентів-зочників груп Мз-31, Мз32. Консультації з курсового проектування будуть проводитися в аудиторії 108.

До уваги дипломників групи Т-31. Збори тудентів-дипломників будуть проводитись кожного вівторка о 11.30. Здача на рецензію проектів - 16 червня.

У вкладці "Ремонт машин і обладнання" - "дипломне проектування" розміщено зразок виконання І розділу дипломного проекту