“Знай, що в світі найтяжче – це серце носити студене!”

                 ( М.Рильський)

ОГОЛОШЕННЯ
Даний сайт створений як електронний навчально-методичний комплекс для самостійного ознайомлення студентів з матералом навчальних дисциплін а також для обміну досвідом з викладачами даного навчального закладу та інших навчальних закладів. Сайт використовується для розміщення лекційного, нормативного, методичного та інформативного матеріалу, а саме: ілюстративний теоретичний матеріал, мультимедійні презентації, робочі зошити, методичні рекомендації, методичні роботи викладачів, відеоматеріали.